Vi är en konsulentstödd familjehemsverksamhet som jobbar med placeringar av barn och unga, främst ungdomar i tonåren. Vi erbjuder boende genom placering hos våra erfarna familjehem.


Vi tillhandahåller trygga familjer för våra placerade ungdomar, vilket skapar förutsättningar för ungdomen att  utveckla sina inre och yttre resurser.


Vår roll är att i samverkan med socialtjänsten, jour- och familjehemmet samt andra viktiga personer skapa de bästa förutsättningarna för ungdomen. Vi strävar efter att ha ett nära och engagerat samarbete med dessa parter i allt som rör ärendet gällande individen. Matchningen i en placering är mycket viktig för oss, då det skapar större förutsättningar för en långsiktig placering.


Varför Ung Destination?


På Ung Destination är det viktigt att handleda, stötta och att finnas där. Vi vill se en utveckling i individens tillvaro och följa med på deras resa till en bättre vardag. Vi stöter på ungdomar från olika kulturer och bakgrunder. Destinationen för ungdomens resa är inte hos oss, vi vill alltid att slutmålet blir en självständig individ som står på egna ben

– då har vi gjort vårt jobb!Välkommen till Ung Destination


Ung destination placerar barn och unga i  åldrarna 0–21. Våra familjer har möjlighet att ta emot barn och unga som har ett behov av miljöombyte, har en  psykosocial problematik eller är ensamkommande.

Verksamhet


Våra verksamheter är belägna i Stockholm och i Göteborg


Läs mer om vår verksamhet

Vision


Vår ambition är att ständigt

utvecklas och förbättras som verksamhet.


Läs mer om vår vision

Placering Direkt

0736-22 37 11

Telefon

08-121 470 06