Våra målgrupper:


–    Brister i hemmiljön/omsorgsbrist

–    Psykosocial problematik

–    Hedersrelaterad problematik

–    Skydd

–    Förälder/barn

–    NPF diagnoser 

   Våld i nära relation


Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Vi på Ung Destination har erfarna familjer till förfogande som är passionerade, målmedvetna och resultatinriktade där fokus ligger på att utveckla och förbättra individens livssituation.


Våra jour- och familjehem är engagerade, kompetenta och har ofta lång erfarenhet. 

Konsulenten arbetar tillsammans med familjehemmet för att nå socialtjänstens uppsatta mål gällande den placerade. 


BBIC (Barns behov i centrum)

Ung Destination arbetar utifrån BBIC där barnens individuella behov kartläggs, dokumenteras och följs upp.


BBIC utgår från ett antal behovsområden såsom hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer. Under samtliga uppföljningar så läggs fokus på dessa områden och det är även utifrån detta månadsrapporterna är utformade.