Vår vision är att se en utveckling i individens tillvaro och följa med på dennes resa till en bättre vardag. Destinationen för ungdomens resa är inte hos oss, vi vill alltid att slutmålet blir en självständig individ som står på egna ben

– då har vi gjort vårt jobb!


Det är essentiellt för Ung Destination att våra uppdragsgivare är nöjda med de uppdrag som tilldelas oss.